Competitie Touwtrekken
BTB Antwerpen
NTB Zuid Nederland


Competitie Touwtrekken > Voorgaande jaren > 2014 > brecht overbroek competitie powerrangers


Daguitslagen

Scorebord Voormiddag

Ploeg   Wa A B C D E F TOT
A 503 Fam. Janssens 591 kg 3 0 0 0 0 3 3
B 529 Elektrotrekkers 550 kg 0 3 3 3 3 3 15
C 527 Galliers 558 kg 0 3 0 1 3 3 10
D 528 Grasgrieten bc 630 kg 0 3 0 1 3 3 10
E 508 powerrangers 558 kg 1 3 0 0 0 3 6
F 501 Berketrekkers 559 kg 0 0 0 0 0 0 0
1 501 Berketrekkers
508 powerrangers
528 Grasgrieten bc
503 Fam. Janssens
529 Elektrotrekkers
527 Galliers
2 508 powerrangers
503 Fam. Janssens
529 Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
528 Grasgrieten bc
527 Galliers
3 528 Grasgrieten bc
527 Galliers
529 Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
508 powerrangers
503 Fam. Janssens
4 501 Berketrekkers
529 Elektrotrekkers
503 Fam. Janssens
527 Galliers
528 Grasgrieten bc
508 powerrangers
5 529 Elektrotrekkers
527 Galliers
508 powerrangers
501 Berketrekkers
503 Fam. Janssens
528 Grasgrieten bc

Dagklassement

 1. 529 Elektrotrekkers (15pt)
 2. 527 Galliers (10pt)
 3. 528 Grasgrieten bc (10pt)
 4. 508 powerrangers (6pt)
 5. 503 Fam. Janssens (3pt)
 6. 501 Berketrekkers (0pt)

Scorebord Namiddag

Ploeg   Wa A B C D E F G H I J TOT
A 312 Mertensmannen 610 kg 9 3 3 3 0 3 1 3 0 0 16
B 335 Galliers 695 kg 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 5
C 325 Berketrekkers 689 kg 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
D 340 TOWC Schijf 675 kg 1 0 3 3 0 1 1 1 0 0 9
E 315 Jagersrust 708 kg 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 23
F 316 Elektrotrekkers 665 kg 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
G 306 Fam. Janssens 2 659 kg 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5
H 319 powerrangers 659 kg 2 0 3 3 1 0 3 1 0 1 12
I 307 Vandakker bc 645 kg 5 3 3 3 3 1 3 3 3 1 23
J 305 Fam. Janssens 619 kg 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 21
1 305 Fam. Janssens
335 Galliers
319 powerrangers
306 Fam. Janssens 2
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
307 Vandakker bc
325 Berketrekkers
340 TOWC Schijf
316 Elektrotrekkers
2 305 Fam. Janssens
319 powerrangers
306 Fam. Janssens 2
325 Berketrekkers
340 TOWC Schijf
307 Vandakker bc
312 Mertensmannen
335 Galliers
316 Elektrotrekkers
315 Jagersrust
3 319 powerrangers
306 Fam. Janssens 2
312 Mertensmannen
335 Galliers
340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
307 Vandakker bc
316 Elektrotrekkers
315 Jagersrust
325 Berketrekkers
4 305 Fam. Janssens
319 powerrangers
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
306 Fam. Janssens 2
316 Elektrotrekkers
307 Vandakker bc
340 TOWC Schijf
335 Galliers
5 316 Elektrotrekkers
306 Fam. Janssens 2
319 powerrangers
307 Vandakker bc
312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
315 Jagersrust
340 TOWC Schijf
325 Berketrekkers
335 Galliers
6 305 Fam. Janssens
316 Elektrotrekkers
325 Berketrekkers
335 Galliers
307 Vandakker bc
315 Jagersrust
340 TOWC Schijf
306 Fam. Janssens 2
319 powerrangers
312 Mertensmannen
7 305 Fam. Janssens
315 Jagersrust
335 Galliers
306 Fam. Janssens 2
319 powerrangers
340 TOWC Schijf
325 Berketrekkers
316 Elektrotrekkers
312 Mertensmannen
307 Vandakker bc
8 305 Fam. Janssens
340 TOWC Schijf
315 Jagersrust
307 Vandakker bc
319 powerrangers
325 Berketrekkers
335 Galliers
312 Mertensmannen
316 Elektrotrekkers
306 Fam. Janssens 2
9 305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
307 Vandakker bc
319 powerrangers
316 Elektrotrekkers
335 Galliers
312 Mertensmannen
340 TOWC Schijf
315 Jagersrust
306 Fam. Janssens 2

Dagklassement

 1. 315 Jagersrust (23pt)
 2. 305 Fam. Janssens (21pt)
 3. 312 Mertensmannen (16pt)
 4. 307 Vandakker bc (23pt)
 5. 319 powerrangers (12pt)
 6. 340 TOWC Schijf (9pt)
 7. 335 Galliers (5pt)
 8. 306 Fam. Janssens 2 (5pt)
 9. 316 Elektrotrekkers (4pt)
 10. 325 Berketrekkers (3pt)

Scorebord recreanten (A)

Ploeg   Wa A B C D TOT
A Powerrangers 0 3 3 3 9
B KLJ Brecht 0 0 0 3 3
C Black and white 0 0 3 3 6
D KAKA 0 0 0 0 0
1 KLJ Brecht
Black and white
Powerrangers
KAKA
2 KAKA
Black and white
Powerrangers
KLJ Brecht
3 Powerrangers
KLJ Brecht
Black and white
KAKA

Dagklassement

 1. Powerrangers (9pt)
 2. Black and white (6pt)
 3. KLJ Brecht (3pt)
 4. KAKA (0pt)

Scorebord recreanten (B)

Ploeg   Wa A B C D TOT
A Elektrotrekkers 0 3 3 3 9
B Kris en co 0 0 3 1 4
C 12 april pintelierebal 0 0 0 0 0
D (KLJ Brecht) -bekkaant 0 0 1 3 4
1 Elektrotrekkers
12 april pintelierebal
Kris en co
(KLJ Brecht) -bekkaant
2 Elektrotrekkers
Kris en co
(KLJ Brecht) -bekkaant
12 april pintelierebal
3 12 april pintelierebal
(KLJ Brecht) -bekkaant
Elektrotrekkers
Kris en co

Dagklassement

 1. Elektrotrekkers (9pt)
 2. (KLJ Brecht) -bekkaant (4pt)
 3. Kris en co (4pt)
 4. 12 april pintelierebal (0pt)

Extra (finale) wedstrijden

HF GETRAIND 312 Mertensmannen
315 Jagersrust
HF GETRAIND 305 Fam. Janssens
307 Vandakker bc
BRONS GETRAIND 312 Mertensmannen
307 Vandakker bc
FINALE GETRAIND 315 Jagersrust
305 Fam. Janssens
Halve Finale rec Powerrangers
(KLJ Brecht) -bekkaant
Halve Finale rec Black and white
Elektrotrekkers
Brons Finale rec (KLJ Brecht) -bekkaant
Black and white
Finale rec Elektrotrekkers
Powerrangers
Deze uitslagen werden geselecteerd uit de database van de Belgische touwtrekbond
XML link ./../uitslagen/wedstrijd279.xml xml reader dagklasXml.phps
HTML Personal Stylescheet dagklasXml.php?dag=279&stijl=http://www.berketrekkers.be/stijl.css
RIST System en Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be

Script development Jan Lenaerts www.sfida.be