Competitie Touwtrekken
Belgische Touwtrek Bond


Competitie Touwtrekken > 2019 > merksplas competitie berketrekkers


Daguitslagen

Scorebord GENSB

Ploeg   Wa A B C D E TOT
A 501 Berketrekkers G 461 kg 0 1 1 3 0 5
B 508 powerrangers G 430 kg 0 1 3 3 0 7
C 511 Mertensmannen G 439 kg 0 1 0 3 0 4
D 523 powerrangers G2 452 kg 0 0 0 0 0 0
E BC Galliërs G 498 kg 0 3 3 3 3 12
1 508 powerrangers G
511 Mertensmannen G
501 Berketrekkers G
523 powerrangers G2
2 BC Galliërs G
511 Mertensmannen G
501 Berketrekkers G
508 powerrangers G
3 BC Galliërs G
501 Berketrekkers G
523 powerrangers G2
511 Mertensmannen G
4 508 powerrangers G
523 powerrangers G2
BC Galliërs G
501 Berketrekkers G
5 BC Galliërs G
508 powerrangers G
511 Mertensmannen G
523 powerrangers G2

Dagklassement

 1. BC Galliërs G (12pt)
 2. 508 powerrangers G (7pt)
 3. 501 Berketrekkers G (5pt)
 4. 511 Mertensmannen G (4pt)
 5. 523 powerrangers G2 (0pt)

Scorebord H640

Ploeg   Wa A B C TOT
A 452 Fam. Janssens H 766 kg 1 3 0 3
B 454 Mertensmannen H 638 kg 0 0 1 1
C 486 powerrangers H 661 kg 0 3 1 4
1 454 Mertensmannen H
452 Fam. Janssens H
2 486 powerrangers H
452 Fam. Janssens H
3 454 Mertensmannen H
486 powerrangers H

Dagklassement

 1. 486 powerrangers H (4pt)
 2. 452 Fam. Janssens H (3pt)
 3. 454 Mertensmannen H (1pt)

Scorebord H640B

Ploeg   Wa A B C TOT
A 486 powerrangers H 0 3 0 3
B 452 Fam. Janssens H 0 0 0 0
C 454 Mertensmannen H 0 3 3 6
1 486 powerrangers H
452 Fam. Janssens H
2 454 Mertensmannen H
486 powerrangers H
3 452 Fam. Janssens H
454 Mertensmannen H

Dagklassement

 1. 454 Mertensmannen H (6pt)
 2. 486 powerrangers H (3pt)
 3. 452 Fam. Janssens H (0pt)

Scorebord Namiddag

Ploeg   Wa A B C D E F G H I TOT
A 319 powerrangers 590 kg 0 3 3 3 3 3 3 3 3 24
B 325 Berketrekkers 617 kg 0 0 1 3 3 0 3 3 0 13
C 313 Mertensmannen 2 601 kg 1 0 1 3 3 3 3 3 0 16
D 307 Vandakker 574 kg 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
E 305 Fam. Janssens 591 kg 2 0 0 0 3 3 1 3 1 11
F 312 Mertensmannen 574 kg 1 0 3 0 3 0 0 1 0 7
G Power BC 670 kg 0 0 0 0 1 1 3 3 0 8
H 340 TOWC Schijf 590 kg 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
I 370 powerrangers 2 625 kg 2 0 3 3 3 1 3 3 3 19
1 370 powerrangers 2
340 TOWC Schijf
Power BC
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
313 Mertensmannen 2
307 Vandakker
312 Mertensmannen
2 340 TOWC Schijf
325 Berketrekkers
312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
319 powerrangers
Power BC
313 Mertensmannen 2
307 Vandakker
3 Power BC
319 powerrangers
325 Berketrekkers
313 Mertensmannen 2
370 powerrangers 2
312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
307 Vandakker
4 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
307 Vandakker
313 Mertensmannen 2
340 TOWC Schijf
370 powerrangers 2
319 powerrangers
325 Berketrekkers
5 Power BC
340 TOWC Schijf
313 Mertensmannen 2
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
307 Vandakker
370 powerrangers 2
319 powerrangers
6 307 Vandakker
Power BC
325 Berketrekkers
319 powerrangers
312 Mertensmannen
313 Mertensmannen 2
340 TOWC Schijf
370 powerrangers 2
7 305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
319 powerrangers
370 powerrangers 2
313 Mertensmannen 2
312 Mertensmannen
Power BC
340 TOWC Schijf
8 325 Berketrekkers
319 powerrangers
370 powerrangers 2
Power BC
307 Vandakker
305 Fam. Janssens
312 Mertensmannen
340 TOWC Schijf
9 313 Mertensmannen 2
307 Vandakker
340 TOWC Schijf
312 Mertensmannen
319 powerrangers
370 powerrangers 2
305 Fam. Janssens
Power BC

Dagklassement

 1. 319 powerrangers (24pt)
 2. 370 powerrangers 2 (19pt)
 3. 313 Mertensmannen 2 (16pt)
 4. 325 Berketrekkers (13pt)
 5. 305 Fam. Janssens (11pt)
 6. Power BC (8pt)
 7. 312 Mertensmannen (7pt)
 8. 307 Vandakker (2pt)
 9. 340 TOWC Schijf (2pt)
Deze uitslagen werden geselecteerd uit de database van de Belgische touwtrekbond
XML link ./../uitslagen/wedstrijd445.xml xml reader dagklasXml.phps
HTML Personal Stylescheet dagklasXml.php?dag=445&stijl=http://www.berketrekkers.be/stijl.css
RIST System en Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be

Script development Jan Lenaerts www.sfida.be